Επεμβάσεις στη μαλακή υπερώα

Τι είναι η απόφραξη στη μαλακή υπερώα και πώς προκαλείται;

Η απόφραξη στη μαλακή υπερώα (οροφή του στόματος) είναι συχνή κατά τον ύπνο κι εμφανίζεται σε περίπου 40% των ασθενών με υπνική άπνοια και ροχαλητό. Όταν οι ασθενείς με απόφραξη στη μαλακή υπερώα είναι ξύπνιοι, ο μυϊκός τόνος είναι ικανός να διατηρεί τον αεραγωγό ανοικτό. Όμως ο μυϊκός τόνος ελαττώνεται κατά τον ύπνο, με αποτέλεσμα η μαλακή υπερώα να φράσσει τον αεραγωγό και ο ασθενής να παρουσιάζει ροχαλητό και άπνοιες.

Ο Δρ. Κουτσουρελάκης έχει δείξει με το ερευνητικό έργο του ότι η σωστή αξιολόγηση των ασθενών μπορεί να αναδείξει εκείνους των οποίων οι άπνοιες προέρχονται από τη μαλακή υπερώα. Η ορθή αξιολόγηση είναι το βασικότερο εργαλείο στα χέρια του Ωτορινολαρυγγολόγου για την εύρεση της καταλληλότερης θεραπείας για κάθε ασθενή.

 

Πώς αξιολογείται ο ασθενής με απόφραξη στη ρίζα της γλώσσας;

Οι ασθενείς που πάσχουν από υπνική άπνοια είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση ύπνου. Με την ενδοσκόπηση ύπνου καθορίζεται το ακριβές σημείο καθώς και ο τύπος της απόφραξης που προκαλεί τις άπνοιες.

Με άλλα λόγια, με την εξέταση αυτή, μπορεί να προσδιοριστεί αν η μαλακή υπερώα είναι υπεύθυνη για τις άπνοιες και με ποιον τρόπο. Στην περίπτωση που είναι υπεύθυνη η μαλακή υπερώα, διαπιστώνεται αν πρόκειται για απόφραξη πλήρη ή μερική, καθώς και ο τύπος της απόφραξης:

  • προσθιο-οπίσθια απόφραξη
  • συγκεντρική απόφραξη

 

Με βάση τα παραπάνω, καθορίζεται η καταλληλότητα του ασθενή για χειρουργική επέμβαση, καθώς και το είδος της επέμβασης.

 

 

Τι ρόλο παίζει η μαλακή υπερώα στο ροχαλητό;

Ο ρόλος της μαλακής υπερώας στο ροχαλητό, είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή πολύ συχνά, όπως αποδεικνύεται στην ενδοσκόπηση ύπνου, η μαλακή υπερώα προκαλεί ροχαλητό. Ο ήχος του ροχαλητού που προκαλεί η μαλακή υπερώα είναι χαμηλής συχνότητας, γι’ αυτό είναι και πιο ενοχλητικός για τον παρακοιμώμενο. Αντιθέτως, ο ήχος του ροχαλητού που προκαλεί η ρίζα της γλώσσας είναι υψίσυχνος και δεν προκαλεί τόσο μεγάλη ενόχληση στους παρακοιμώμενους.

Ο Δρ. Κουτσουρελάκης με το ερευνητικό του έργο πάνω στο ροχαλητό  έχει συμβάλει στην κατανόηση της φυσιολογίας του ροχαλητού για την επιτυχή αντιμετώπιση του.

 

Επεμβάσεις στη μαλακή υπερώα

Υπάρχουν πολλές επεμβάσεις που μπορεί να γίνουν στην περιοχή της μαλακής υπερώας προκειμένου να δώσουν λύση στο πρόβλημα των απνοιών και του ροχαλητού. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής:

 

  • Επέμβαση με ενθέματα μαλακής υπερώας (pillar procedure) ή συρρίκνωση της μαλακής υπερώας με ραδιοσυχνότητες. Πραγματοποιούνται υπό τοπική αναισθησία και μπορεί να είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις ροχαλητού και ήπιας αποφρακτικής υπνικής άπνοιας.
  • Φαρυγγοϋπερώιοπλαστική, πλάγια φαρυγγοπλαστική και Ζ-φαρυγγοπλαστική. Πραγματοποιούνται για τη θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία.
  • Φαρυγγοπλαστική με επέκταση του σφικτήρα. Πραγματοποιείται στο χειρουργείο υπό γενική αναισθησία και συνδυάζει την αφαίρεση του πλεονάζοντος ιστού (όπως γίνεται στην απλή φαρυγγοϋπερώιοπλαστική) με την μετακίνηση της μαλακής υπερώας σε πιο πρόσθια θέση. Με την επέμβαση αυτή μεγαλώνουν οι διαστάσεις του αεραγωγού και δεν είναι δυνατό η μαλακή υπερώα να πέσει προς τα πίσω προκαλώντας άπνοιες.

 

 

Για μια πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις επεμβάσεις στη μαλακή υπερώα και τη συμβολή τους στη θεραπεία της υπνικής άπνοιας και του ροχαλητού, επικοινωνήστε με τον Ωτορινολαρυγγολόγο Δρ. Ιωάννη Κουτσουρελάκη. Ο Δρ. Κουτσουρελάκης διαθέτει εξειδίκευση στους τρόπους θεραπείας του ροχαλητού και της υπνικής άπνοιας. Με την πολυετή εμπειρία του, αλλά και τον επαγγελματισμό που τον χαρακτηρίζει, θα σας ενημερώσει λεπτομερώς σχετικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, με στόχο την εφαρμογή της καταλληλότερης θεραπείας.