Εξειδικευμένος στην χειρουργική αντιμετώπιση
ροχαλητού κι απνοιών


6947690275
@

Κουτσουρελάκης Ιωάννης,
MD MSc PhD

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος
Εξειδικευμένος στην χειρουργική αντιμετώπιση ροχαλητού κι απνοιών

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 1997-2003 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Πτυχίο
  Iατρικής 2003. Βαθμός: 8.16
 • 2008-2010 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών «Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, Ρομποτική χειρουργική, τηλεχειρουργική» Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιούλιος 2010. Βαθμός: Λίαν Καλώς
 • 2003-2008 Διδακτορική διατριβή «Η ρινική απόφραξη και το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας». Βαθμός: Άριστα

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 2003-2004 Αγροτικός Ιατρός στον Κακόπετρο, Κανδάνου Νομού Χανίων
 • 2004-2005 Ειδικότητα Χειρουργικής Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας
 • 2007-2011 Ειδικότητα ΩΡΛ, Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
 • 6/2011 – 12/2011: Κλινική κι ερευνητική μετεκπαίδευση στην χειρουργική αντιμετώπιση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο (Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Διευθυντής: Καθηγητής Nico de Vries, n.vries@slaz.nl)
 • 1/2012-7/2015 Συνεργάτης στην Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας και στο Κέντρο Υπνικής Άπνοιας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • 8/2015 – 11/2015 Ερευνητική Μετεκπαίδευση στην Αμερική Νοσοκομείο Johns Hopkins, Baltimore USA
 • 9/2016-8/2018 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο – Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του ΄Υπνου»
 • 1/2019 έως σήμερα Ερευνητική μετεκπαίδευση στην βηματοδότηση του υπογλωσσίου νεύρου για την αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας στο Weill Cornell Medicine Υπεύθυνη τμήματος: Assistant Professor Maria Suurna mas9390@med.cornell.edu

Διακρίσεις & Βραβεία

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 2009, Βραβείο για μετα-διδακτορική έρευνα

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Ερευνητική υποτροφία 2013, 2015 

Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων

 

 1. ADVANCED SURGICAL TECHNIQUES IN SNORING AND OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA

Kenny P. Pang, Brian W. Rotenberg,B. Tucker Woodson. PLURAL PUBLISHING, Inc 2013

CHAPTER V

Drug induced sleep endoscopy. VJ Abdullah, I. Koutsourelakis, M. Ravesloot, D. Lip, S. Ha, CA van Hasselt, N. de Vries.

 1. POSITIONAL THERAPY IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA.

Nico de Vries, Madeline Ravesloot, J. Peter van Maanen. Springer International Publishing  Switzerland 2015

PART III Initial work-up Drug-induced sleep endoscopy

Drug-induced sleep endoscopy and sleep position.

I.Koutsourelakis, F. Safirrudin, N. de Vries

Part VI Treatment of positional OSA

Short term (4 weeks) results of the sleep position trainer for positional therapy.

JP van Maanen, KAW Meester, L. Dun, I. Koutsourelakis, B. Witte, M. Laman, A. Hilgevoord, N. de Vries

Δημοσιεύσεις

 

 1. Koutsourelakis I, Vagiakis E, Roussos C, Zakynthinos S. Obstructive sleep apnoea and oral breathing in patients free of nasal obstruction. Eur Respir J 2006; 28: 1222-8.
 2. Koulas SG, Tsimoyiannis J, Koutsourelakis I, Zikos N, Pappas-Gogos G, Siakas P, Tsimoyiannis EC. Laparoscopic cholecystectomy performed by surgical trainees.

JSLS 2006; 10: 484-7.

 1. Koutsourelakis I, Markakis H, Koulas S, Mparmpantonakis N, Perraki E, Chris todoulou K. Ileocolic intussusception due to endometriosis. JSLS 2007; 11: 131-5.
 2. Petrosyan M, Perraki E, Simoes D,Koutsourelakis I, Vagiakis E, Gratziou C. Exhaled breath markers in patients with obstructive sleep apnoea. Sleep Breath 2008; 12: 207-15.
 3. Koutsourelakis I, Georgoulopoulos G, Perraki E, Vagiakis E, Roussos C, Zakynthinos S. Randomized trial of nasal surgery for fixed nasal obstruction in obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2008; 31: 110-117.
 4. Koutsourelakis I, Perraki E, Bonakis A, Vagiakis E, Roussos C, Zakynthinos S. Determinants of subjective sleepiness in suspected obstructive sleep apnoea. J Sleep Res 2008 Dec;17(4):437-43.
 5. Koutsourelakis I, Perraki E, Economou NT, Dimitrokalli P, Vagiakis E, Roussos C, Zakynthinos S. Predictors of residual sleepiness in adequately treated obstructive sleep apnoea patients. Eur Respir J 2009; 34: 687-693.
 6. Vagiakis E, Koutsourelakis I, Perraki E, Roussos C, Mastora Z, Zakynthinos S, Kotanidou. Average volume-assured pressure support in a 16-year-old girl with congenital central hypoventilation syndrome. J Clin Sleep Med 2010; 6: 609-12.
 7. Koutsourelakis I, Vagiakis E, Perraki E, Karatza M, Magkou C, Kopaka M, Roussos C, Zakynthinos S. Nasal inflammation in sleep apnoea patients using CPAP and effect of heated humidification. Eur Respir J 2011; 37: 587-94.
 8. Koutsourelakis I, Perraki E, Zakynthinos G, Minaritzoglou A, Vagiakis E, Zakynthinos S. Clinical and polysomnographic determinants of snoring. J Sleep Res 2012; 21: 693-9.
 9. Koutsourelakis I, Safirrudin F, Ravesloot M, Zakynthinos S, de Vries N. Surgery for obstructive sleep apnea: sleep endoscopy determinants of outcome. Laryngoscope 2012; 122: 2587-91.
 10. van Maanen JP, Meester KA, Dun LN, Koutsourelakis I, Witte BI, Laman DM, Hilgevoord AA, de Vries N. The sleep position trainer: a new treatment for positional obstructive sleep apnoea. Sleep Breath 2013; 17: 771-9.
 11. Koutsourelakis I, Minaritzoglou A, Zakynthinos G, Vagiakis E, Zakynthinos S. The effect of nasal tramazoline with dexamethazone in obstructive sleep apnoea patients. Eur Respir J 2013; 42: 1055-63.
 12.   Safiruddin F, Koutsourelakis I, de Vries N. Analysis of the influence of head rotation during drug-induced sleep endoscopy in obstructive sleep apnea. Laryngoscope 2014; 124: 2195-9.
 13. Safiruddin F, Koutsourelakis I, de Vries N. Upper airway collapse during           drug-induced sleep endoscopy: head rotation in supine position compared with   lateral head and trunk position. Eur Arch Otorhinolaryngol 2015; 272: 485-8.
 14. Koutsourelakis I, Keliris A, Minaritzoglou A, Zakynthinos S. Nasal steroids in snorers can decrease snoring frequency. A randomized placebo-controlled crossover trial. J Sleep Res 2015; 24: 160-6.
 15. Koutsourelakis I, Lamprou K, Vagiakis E, Zakynthinos S. Resolution of apnoeas in slow wave sleep. Sleep Breath 2016; 20: 819-20.
 16. Koutsourelakis I, Halderman A, Khalil S, Hittle L, Mongodin E, Lane A. Temporal instability of the post-surgical maxillary sinus microbiota. BMC Infect Dis 2018; 18: 441.
 17. Giannakopoulou CE, Sotiriou A, Dettoraki M, Yang M, Perlikos F, Toumpanakis D, Prezerakos G, Koutsourelakis I, Kastis GA, Vassilakopoulou V, Mizi E, Apostolos P, Greer JJ, Vassilakopoulos T. Regulation of breathing pattern by IL-10. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2019 May 15. doi: 10.1152/ajpregu.00065.2019.

sleeping picasso